Auteurs

Auteurs van de teksten
De vensters en werken zijn geschreven door auteurs van onder meer: de Universiteit voor Humanistiek, de Vrije Gedachte, Center for Inquiry, Socrateshoogleraren en medewerkers van overige universiteiten in binnen- en buitenland. Hieronder staat een lijst met alle deelnemers op alfabetische volgorde.

A

Dr. Tjitske Akkerman                            Prof. Dr. Hans Alma
docent politicologie, UvA                        hoogleraar psychologie en 
Meer informatie                                      zingeving, UvH
                                                            Meer informatie

Drs. Elise van Alphen                           Dr. Marije Altorf
onderzoeker en docent, UvH                   hoofd filosofie, St. Mary’s UC, London
Meer informatie                                      Meer informatie

Prof. Dr. John Armstrong
hoofd filosofie, The School of Life
Meer informatie

B

Dr. Bert van Baar                                  Dr. Theo Bell
cultureel antropoloog                              kerk- en theologie historicus
Meer informatie

Dr. Floris van den Berg                        Drs. Gerhard Binkhorst
Nederlands filosoof, auteur                     classicus
Meer informatie

August Hans den Boef                          Drs. Bert Boelaars
literatuurwetenschapper, onderzoeker       socioloog, radioprogrammamaker
Meer informatie                                      Meer informatie

Drs. Ymkje de Boer                             Prof. Dr. Pim den Boer
filosoof, leider socratisch gesprek           hoogleraar Europese Cultuurgeschiedenis
Meer informatie                                     Meer informatie

Jan Bontje                                          Drs. Paulien Boogaard                                           
redacteur en dichter                              antropoloog, medewerker HV
Meer Informatie                                    Meer informatie
                                                           
Drs. Tirza Brüggemann                       Drs. Coen Brummer 
onderzoeker, VU                                   politiek filosoof
docent filosofie                                     Meer informatie 
Meer informatie

Dr. Rob Buitenweg
filosoof en onderzoeker, UvH
Meer informatie

C

Muharrem Cengiz                                 Prof.dr. Floris Cohen
voormalig vice-voorzitter Hak Der            wetenschaphistoricus 
                                                            Meer informatie

D

Drs. Miek den Daas                               Dr. Patrick Dassen
humanistisch raadsvrouw                        historicus en auteur 
                                                             Meer informatie

Prof. Dr. Marc Davidson
onderzoeker en hoogleraar
milieu- ethiek/filosofie/economie
Meer informatie

Prof.dr. Peter Derkx                              Prof.dr. Joep Dohmen
emeritus hoogleraar Humanisme             emeritus hoogleraar Wijsgerige en
en Levensbeschouwing, UvH                  praktijkgerichte Ethiek, UvH
Meer informatie                                      Meer informatie

Prof. Dr. Joachim Duyndam
hoogleraar UvH, auteur
Meer informatie

E

Drs. Pieter Edelman
projectmedewerker Humanistisch
Historisch Centrum

F

Prof.mr. Cees Flinterman
honorair hoogleraar Human Rights
Lid van UN, Human Rights Committee
Meer informatie

G

Drs. Bert Gasenbeek                            Dr. Jan Geens
historicus en auteur                               Germaans filoloog
Meer informatie

Prof.dr. Ger Groot                                Dr. Frans Groot
filosoof, auteur                                      historicus, docent HvA
Meer informatie                                     Meer informatie

Dr. Gérard Grubben
gepensioneerd tropisch landbouwkundige
Meer informatie

H

Prof.dr. Govert den Hartogh                  Drs. Joyce Hes
emeritus hoogleraar Ethiek, UvA              jurist en voorzitter van
Meer informatie                                      Platform Bescherming Burgerrechten

Dr. Vincent Hunink                               Drs. Jacqueline Hylkema
classicus, universitair docent RU            cultuurhistorica Universiteit Leiden
Meer informatie                                      Meer informatie

I

Dr. Suzette van IJssel
geestelijk raadsvrouw, onderzoeker
Meer informatie

J

Prof.dr. Frans Jacobs                             Dr. Ulla Jansz
emeritus hoogleraar Ethiek, UvA               onderzoeker feministisch-
Meer informatie                                        historische humanistiek UvH

Bert Janssens
directeur HUMAN
Meer informatie

K

Dr. Laurens ten Kate                              Dr. Marc De Kesel
theoloog, filosoof, hoofddocent                 filosoof, onderzoeker RU 
en bijzonder hoogleraar, UvH                    Meer informatie
Meer informatie

Tarkan Köroglu                                     Drs. Wouter Kuijlman
regisseur, oprichter Theater EA                promovendus UvH
Meer informatie                                      Meer informatie

L

Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders            Dr. Erik Liddell
rector, hoogleraar UvH                            universitair docent EKU
Meer informatie                                      Meer informatie

M

Prof.dr. Henk Manschot                         Eva Meijer
emeritus hoogleraar Ethiek, UvH              filosoof, beeldend kunstenaar
Meer informatie                                       Meer informatie

Drs. Jan Hein Mooren
emeritus docent UvH, auteur
Meer informatie

N

Drs. Jo Nabuurs                                  Drs. Alfons Nederkoorn
historicus, redacteur HC                        Meer informatie

Nelleke Noordervliet                           Paul van Noort
schrijfster                                            psychotherapeut
Meer informatie

P

Drs. Pieter Pekelharing                       Prof. dr. Heleen Pott
docent filosoof, UvA                             socrates professor, EUR
Meer informatie                                    Meer informatie

Dr. Martine Prange
hoogleraar Tilburg School of Humanities
Meer informatie

R

Drs. Tina Rahimy                                 Drs. Wilma Reinders
politiek filosoof en                                 programma coördinator, HV
lector Sociaal werk, HR                         Meer informatie
Meer informatie

Vincent Rietveld                                 Drs. Martijn Rozing
acteur, schrijver, producent                   geestelijk raadgever
Meer informatie                                    Meer informatie

Drs. Margriet Rutgers
Neerlandica
Meer informatie

S

Drs. Jasper Schaaf                            Dr. Martien Schreurs
filosoof, docent sociologie                   docent filosofie en geschiedenis
Meer informatie                                  van het humanisme, UvH
                                                          Meer informatie

Dr. Joep Schrijvers                           Prof.dr. Piet Schrijvers
schrijver, columnist                             emeritus hoogleraar Latijn 
Meer informatie                                  Meer informatie

Prof.dr. Dirk De Schutter                   Prof.dr. Adri Smaling
filosoof, essayist                                auteur, emeritus hoogleraar UvH
Meer informatie                                  Meer informatie

Emy Spekschoor                              Prof.dr. Harry Stroeken
MA student UvH                                psychoanalyticus, auteur
Meer informatie                                  emeritus hoogleraar
                                                          Meer informatie

Drs. Vincent Stolk                            Dr. Fernando Suárez Müller
onderzoeker educatie                         universitair docent sociale en 
Meer informatie                                  politieke theorie, UvH
                                                          Meer informatie 

T

Dr. Siebe Thissen                            Prof.dr. Rob Tielman
historicus, filosoof                             socioloog, auteur
Meer informatie                                 Meer informatie

V

Dr. Jeroen Vanheste                         Dr. Veronica Vasterling
docent cultuurfilosofie                        universitair hoofddocent gender studies
Meer informatie                                 en filosofie, RU
                                                        Meer informatie

Drs. Jabik Veenbaas                        Drs. Laurike in 't Veld
filosoof en vertaler                            docent geschiedenis en media, 
Meer informatie                                 Meer informatie

Dr. Dirk Verhofstadt                         Drs. Marja Verburg
Vlaamse filosoof, auteur                    historicus, redacteur
Meer informatie                                 Meer informatie

Dr. Rienk Vermij                               Drs. Patrick Vlug
auteur, professor                               geestelijk raadgever
Meer informatie                                 Meer informatie

Prof.dr. Frank van Vree                    Drs. Ineke de Vries
historicus, directeur NIOD                  voormalig directeur HV
Meer informatie                                 Meer informatie

W

Drs. Homme Wedman                     Drs. Esther Wit
historicus, auteur                              visiemedewerkster HV, redacteur
Meer informatie                                Meer informatie

Z

Drs. Rein Zunderdorp
socioloog, bestuurslid IHEU
Meer informatie