Reageren!

De redactie van de Humanistische Canon meent dat deze Canon op een verantwoorde wijze inzicht geeft in de aard en geschiedenis van het humanisme. Humanisme is echter geen vaststaand gegeven. Over wat wel en wat niet in de Humanistische Canon thuis hoort, bestaat dan ook zeer waarschijnlijk verschil van mening. De redactie hoort graag wat u ervan vindt.

Wilt u reageren op de Humanistische Canon, een boek of ander werk toevoegen of juist verwijderd zien, laat het ons weten. De redactie zal uw suggesties in overweging nemen.