Redactie

De redactie van de Humanistische Canon bestaat uit:

Drs. Esther Wit (1973) (hoofdredacteur)

is afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze heeft een achtergrond in cultural analysis en is auteur van o.a. De Autonome Mens (redactie) en verscheidene blogs voor het Humanistisch Verbond waar ze werkzaam is als visiemedewerkster.

Drs. Bert Gasenbeek (1953)

is historicus aan de Universiteit voor Humanistiek, gespecialiseerd op het gebied van geschiedenis en systematiek van het humanisme. Tevens is hij directeur van het Humanistisch Historisch Centrum en het J.P. van Praag Instituut. Hij publiceerde onder meer, met anderen: J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlands humanisme; God noch autoriteit; Georganiseerd humanisme in Nederland; Rob Tielman, een begeesterd humanist; Multatuli, inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten; Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid; Vrijdenken en humanisme in Nederland: veertig plekken van herinnering. Meer lezen over Bert via Humanistisch Verbond en HHC.


Drs. Jo Nabuurs (1936)

is historicus en docent geschiedenis in ruste aan de Hogeschool Rotterdam. Tot voor kort vrijwilliger bij het Humanistisch Historisch Centrum en (mede)auteur van diverse werken over de vrijdenkersbeweging in Nederland. 

Dr. Marieke Borren (1974)

is filosofe en werkt als postdoc aan de faculteit filosofie in Pretoria en als universitair docent genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek, en promoveerde op een proefschrift over de politieke fenomenologie van Hannah Arendt aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt een blog bij over de betekenis van burgerschap in Zuid-Afrika en Nederland, getiteld Essays over wereld. Meer lezen over Marieke: klik hier


Prof. Dr. Joachim Duyndam (1954)

is als hoogleraar Humanisme & Filosofie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Aldaar leidt hij het onderzoeksprogramma Humanistische tradities, Geestelijke Weerbaarheid en Goed Ouder Worden. Hij publiceert – vanuit hermeneutisch-filosofisch perspectief – over onderwerpen als humanisme, mimesis, voorbeeldfiguren, empathie. Hij is lid van de HUMAN programmaraad, en lid van de commissie ter benoeming van geestelijk raadslieden namens het Humanistisch Verbond. Verder is hij elected boardmember van het Colloquium on Violence and Religion. Meer lezen over Joachim: klik hier


Em
y Spekschoor (1988)

studeert aan de Universiteit voor Humanistiek (MA). Heeft een BA in Fine Art and Design in Education via de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Meer lezen over Emy: klik hier.