aandacht

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

"Wijsheid is de dochter van ervaring"

Leo Apostel, (1998)

'De essentie van ons leven is niet ja of neen in God te geloven, maar zo correct mogelijk te handelen en zo volledig mogelijk te ervaren.' (slot van het artikel Atheïstische spiritualiteit)