creativiteit

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

"Wijsheid is de dochter van ervaring"

Goethe (1749 - 1832)

'Het leven is een soort (...) gedicht: het heeft begin en eind, maar een geheel is het niet.'