discriminatie

Aletta Jacobs (1854 - 1929)

Nieuwe intro bij Aletta Jacobs

Grondwetswijziging 1983; artikel 1

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'.