emoties/gevoel

David Hume (1711-1776)

'Volgens het moderne Europese bijgeloof is het goddeloos het eigen leven te beëindigen en al doende in opstand te komen tegen onze schepper. En waarom (...) is het dan niet goddeloos om huizen te bouwen, de grond te bewerken, en de oceaan te bevaren?' (Over Zelfdoding)

Goethe (1749 - 1832)

'Het leven is een soort (...) gedicht: het heeft begin en eind, maar een geheel is het niet.'

Jean-Jacques Rousseau, (1782)

'Ik heb de waarheid gezegd.' (p. 725)

Martha Nussbaum (1947)

'Pluralisme en respect voor verschil zijn in zichzelf universele waarden.' (Women and Human Development, p.32).

Bertrand Russell, (1927)

'Ik denk niet dat de werkelijke reden dat mensen religie accepteren iets met argumentatie te maken heeft. Ze accepteren religie op emotionele gronden. Religie is, denk ik, bovenal gebaseerd op angst. Het gaat deels om de vrees voor het onbekende en deels (...) om de wens een soort oudere broer te hebben die voor je klaar staat in al je problemen en onenigheden.'  (vertaling door redactie)

Seneca, (ca. 62-64 na Chr.)

'Als je een mens ziet die onverschrokken blijft in gevaren, die niet beroerd wordt door begeerten, die te midden van tegenspoed gelukkig is, midden in stormen rustig, die vanaf een hoger niveau de mensen en op gelijk niveau de goden beziet, zal jou dan niet een gevoel van verering voor hem besluipen?' (Brief 41)

Petrarca (1304 - 1374)

 
'Terwijl ik dat één voor én gadesloeg en nu eens het aardsche genoot, dan weer mijn geest tot hoger dingen opvoerde, lustte het mij het exemplaar op te slaan van 'Bekentenissen' van Augustinus''. (Petrarca in zijn verslag van de beklimming van de Mont Ventoux)

Friedrich von Schiller, (1793)

'Het is de schoonheid die je bij de vrijheid brengt.'