ervaring

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

"Wijsheid is de dochter van ervaring"

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

'De natuur verklaren we, het geestelijke leven begrijpen we.'

Jean-Jacques Rousseau, (1782)

'Ik heb de waarheid gezegd.' (p. 725)

Jaap van Praag, (1947)

'(...) humanisme betekent tegelijk die milde kunst, die zich met veel menselijk falen verzoend heeft en daaruit kracht put - glimlach zonder pessimisme en zelfzucht zonder zwaarwichtigheid.' (pg. 92)

Camus, (1942)

'Het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die vraagt, en de wereld die op een onredelijke wijze zwijgt.'

Hans-Georg Gadamer, (1960)

'Het fenomeen van het begrijpen (Verstehen) doortrekt niet alleen alle menselijke betrekkingen tot de wereld. Het heeft ook binnen de wetenschap een eigen zelfstandige geldigheid en verzet zich tegen de poging haar te herinterpreteren als een wetenschappelijke methode.' (xxvii)