gelijkheid

Alevieten

'Om tot God te komen hoef je niet naar Mekka te gaan; mijn Mekka is de mens; het Goddelijke zit in de mens zelf.'

Menno ter Braak, (1937)

'...in een democratie daarentegen heeft het ressentiment minstens de vrijheid om zichzelf te diagnosticeren.'

Leo Polak (1880 - 1941)

'Aan het individu moet een ongereglementeerd domein van onverboden actie worden gelaten, waarbinnen hij soeverein blijft en vrij ademhaalt.'

Aletta Jacobs (1854 - 1929)

Nieuwe intro bij Aletta Jacobs

Aldus Manutius (1449 - 1515)

'Het ging Aldus Manutius er in eerste instantie om de markt met leesbare teksten te bedienen en zodoende 'im Sinne des humanismus' te werken', (Zeidberg).

Thomas More, (1516)

'Utopia kent (...) in feite alleen natuurlijke religies: religies die gebaseerd zijn op rationele argumenten en de menselijke behoefte om een verklaring te vinden voor allerlei verschijnselen en niet op een of andere Openbaring van God.' (p. 138)

Las Casas en Sepúlveda

'In ieder geval manifesteerde zich hier een van de mogelijkheden van de drukpers: als wapen in de politieke strijd, als propagandamiddel tegen - of ook vóór - heersende machten.' (Lemaire in: De Indiaan in ons bewustzijn)

Simone de Beauvoir, (1949)

'Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt tot vrouw gemaakt.'

Seneca, (ca. 62-64 na Chr.)

'Als je een mens ziet die onverschrokken blijft in gevaren, die niet beroerd wordt door begeerten, die te midden van tegenspoed gelukkig is, midden in stormen rustig, die vanaf een hoger niveau de mensen en op gelijk niveau de goden beziet, zal jou dan niet een gevoel van verering voor hem besluipen?' (Brief 41)

Simone de Beauvoir, (1949)

'Je komt niet ter wereld als vrouw, je wordt tot vrouw gemaakt.'

Grondwetswijziging 1983; artikel 1

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'.

Mary Wollstonecraft, (1792)

'Maar als vrouwen uitgesloten moeten worden van deelname aan de natuurlijke rechten van de mensheid, zonder een stem te hebben, pareer dan eerst de beschuldiging van onrechtvaardigheid en inconsequentheid door te bewijzen dat het ze aan rede ontbreekt.' (Wollstonecraft, 'Opdracht aan M. Talleyrand-Périgord, voormalig bischop van Autun')

Karl Marx,  (1844)

'Zij heeft de persoonlijke waardigheid in de ruilwaarde opgelost, en in de plaats der talloze verleende en verworven vrijheden als enige vrijheid de gewetenloze handelsvrijheid gesteld' (Marx en Engels in het Communistisch Manifest uit 1848 ).