goddeloosheid

Socrates, (door Plato, 399 v.Chr.) \n

'...dat een leven waarbij men zichzelf niet onderzoekt, een mens onwaardig is...' 

Protagoras (ca 490 - 420 v. Chr.)

'Van alle dingen is de mens de maat (...)'