kunst

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

"Wijsheid is de dochter van ervaring"

Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

'De natuur verklaren we, het geestelijke leven begrijpen we.'

Hans-Georg Gadamer, (1960)

'Het fenomeen van het begrijpen (Verstehen) doortrekt niet alleen alle menselijke betrekkingen tot de wereld. Het heeft ook binnen de wetenschap een eigen zelfstandige geldigheid en verzet zich tegen de poging haar te herinterpreteren als een wetenschappelijke methode.' (xxvii)

Friedrich von Schiller, (1793)

'Het is de schoonheid die je bij de vrijheid brengt.'