openheid

Alevieten

'Om tot God te komen hoef je niet naar Mekka te gaan; mijn Mekka is de mens; het Goddelijke zit in de mens zelf.'

Paul Cliteur, (2010)

'Er is maar één mogelijkheid om onze duur bevochten vrijheden te verdedigen, namelijk door ze eenvoudigweg op grote schaal te blijven gebruiken.'

Jaap van Praag, (1978)

'Tegenover de onwrikbaarheid van de wereld staat het onblusbare verlangen naar een vernieuwde mens in een veranderende samenleving; een reformatie en een renaissance tegelijk.' (conclusie)

Michel Foucault (1926 - 1984)

'Ken jezelf.' (Socrates)
'Neem bezit van jezelf.' (Seneca)

Karl Popper, (1945)

''(W)ij, en wij alleen, (zijn) verantwoordelijk voor onze ethische beslissingen en wij (kunnen) die verantwoordelijkheid op niemand anders afschuiven, niet op God, niet op de natuur, niet op de samenleving en ook niet op de geschiedenis.'

Leo Apostel, (1998)

'De essentie van ons leven is niet ja of neen in God te geloven, maar zo correct mogelijk te handelen en zo volledig mogelijk te ervaren.' (slot van het artikel Atheïstische spiritualiteit)