rechten

Thomas Paine (1737 - 1809)

'Mijn eigen geest is mijn eigen kerk.'

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

'Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.' (eerste zin preambule)