rechtvaardigheid

Leo Polak (1880 - 1941)

'Aan het individu moet een ongereglementeerd domein van onverboden actie worden gelaten, waarbinnen hij soeverein blijft en vrij ademhaalt.'

Franz Junghuhn, (1854)

'We moeten blind geloof verwerpen, maar zelf nadenken en alles onderzoeken'

John Rawls, (1971)

'Iemand die merkt dat hij anderen graag in een positie van geringere vrijheid ziet, begrijpt dat hij geen enkele aanspraak op dit genoegen kan maken.' (p. 76)

Martha Nussbaum (1947)

'Pluralisme en respect voor verschil zijn in zichzelf universele waarden.' (Women and Human Development, p.32).

Bertrand Russell, (1927)

'Ik denk niet dat de werkelijke reden dat mensen religie accepteren iets met argumentatie te maken heeft. Ze accepteren religie op emotionele gronden. Religie is, denk ik, bovenal gebaseerd op angst. Het gaat deels om de vrees voor het onbekende en deels (...) om de wens een soort oudere broer te hebben die voor je klaar staat in al je problemen en onenigheden.'  (vertaling door redactie)

Voltaire (1694 - 1778)

'Onze priesters zijn niet wat het dwaze volk denkt. Op onze goedgelovigheid berust hun hele wetenschap.' (Oedipe (1718))