sofisten

Protagoras (ca 490 - 420 v. Chr.)

'Van alle dingen is de mens de maat (...)'