vooruitgang

Thomas More, (1516)

'Utopia kent (...) in feite alleen natuurlijke religies: religies die gebaseerd zijn op rationele argumenten en de menselijke behoefte om een verklaring te vinden voor allerlei verschijnselen en niet op een of andere Openbaring van God.' (p. 138)

Francis Bacon (1561 - 1626)

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid.'