wreedheid

Las Casas en Sepúlveda

'In ieder geval manifesteerde zich hier een van de mogelijkheden van de drukpers: als wapen in de politieke strijd, als propagandamiddel tegen - of ook vóór - heersende machten.' (Lemaire in: De Indiaan in ons bewustzijn)