+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Contact

Mail ons op: info@humanistischecanon.nl

 

De redactie van de Humanistische Canon meent dat deze Canon op een verantwoorde wijze inzicht geeft in de aard en geschiedenis van het humanisme. Humanisme is echter geen vaststaand gegeven. Over wat wel en wat niet in de Humanistische Canon thuis hoort, bestaat dan ook zeer waarschijnlijk verschil van mening. De redactie hoort graag wat u ervan vindt.

 

Wilt u reageren op de Humanistische Canon, een boek of ander werk toevoegen of juist verwijderd zien, laat het ons weten. De redactie zal uw suggesties in overweging nemen.

 

Bezoekadres Humanistisch Verbond

Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam

 

Postadres

Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

 

Telefoon: (020) 521 90 00
Fax: (020) 521 90 80