MEER BIJ Durf te Denken

Paideia

Oude Grieken

De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen

Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw

De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Renaissance

14e, 15e, 16e eeuw

Terug naar de Oudheid, de overgang van een christelijke naar een nieuwe wereld

Boekdrukkunst

ca. 1441

De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw

Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

Middeleeuwen

Afwijkende meningen in de Middeleeuwen

Verlichting

17e en 18e eeuw

Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu

Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw

De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

Rede of emotie

19e eeuw

Zoeken naar middenweg tussen alléén de rede en alléén het gevoel

Liberalisme

19e eeuw

Burgers streven naar vrijheid

Vrijdenken

19e en 20e eeuw

Wetenschap, vrijheid en solidariteit vanuit een ondogmatische houding

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw

Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw

Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen

19e en 20e eeuw

De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e en 20e eeuw

Religie steeds minder belangrijk

Centraal Europees Humanisme

rond 1900

Optimistisch Europa tot WOI

Secularisering

20e eeuw

Religie maatschappelijk en politiek steeds minder dominant

Democratie of dictatuur

het interbellum

Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII

De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Internationaal humanisme

1952

Humanisten organiseren zich internationaal in de IHEU

Georganiseerd humanisme

20e eeuw

Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

Existentialisme

20e eeuw

De filosofie moet weer over het ervaren leven gaan

Modern humanisme

20e en 21e eeuw

Historische lijnen in het nu

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw

De mens wil zichzelf actualiseren

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80

De blinde vlekken van het humanisme

Ontzuiling

vanaf 1950

De secularisering zet door, Nederlanders zijn niet meer in oude zuilen te vangen

Praktisch humanisme

Heden

Denken, Doen, Waarnemen

Spiritualiteit

Toen en nu

Ruimte voor meer?

Op gelijke voet

1983

Gelijke rechten voor humanisten

Humanistische Praktijken

Heden

Wie, wat, waar

Levensbeschouwing

Heden

Humanisme als levensbeschouwing

Levensbesch. & politiek

Heden

Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

v.a. Oudheid tot nu

Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden

Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Duurzaamheid en humanisme

Heden

Wat is duurzame ontwikkeling?