+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Paideia

De Grieken
De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen
Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Renaissance

14e - 16e eeuw
De oudheid herboren

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Boekdrukkunst

ca. 1441
De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw
Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

vanaf 11e eeuw
Een gevaar voor kerk en koning

Verlichting

17e en 18e eeuw
Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu
Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw
Persoonsvorming en kosmopolitisme: De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

18e en 19e eeuw humanisme

17e eeuw tot nu
Tussen wetenschap en romantiek

Liberalisme

19e eeuw
Burgers streven naar vrijheid

Het Vrijdenken

19e en 20e eeuw
Van individuele daad naar beweging

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw
Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw
Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen, de interpreterende mens

19e en 20e eeuw
De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e eeuw - heden
Het verdwijnen van religie en haar 'terugkeer' in de globaliserende wereld.

Verzet tegen dictatuur

Het interbellum
Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII
De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Existentialisme

20e eeuw
Wat betekent het voor mij om mens te zijn?

Internationaal humanisme

1952
Wereldhumanisme tussen de religies

Georganiseerd humanisme

20e eeuw
Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

20e eeuw humanisme

20e en 21e eeuw
Seculier en religieus?

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw
Zelfactualisatie, betekenis, creativiteit

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80
Aandacht voor de blinde vlekken van het humanisme

Spiritualiteit

Toen en nu
Ruimte voor meer?

Humanistische Praktijken

Heden
Wat humanisten doen

Belangrijke werken

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing

Levensbeschouwing & politiek

Heden
Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

Jaren 60, 70 en 80 tot heden
Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden
Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Belangrijke werken

Duurzaamheid en humanisme

Heden
Wat is duurzame ontwikkeling?

Belangrijke werken

Islam en humanisme

Heden
Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context
Auteur van dit venster - Bert Janssens

Drie tragedies zijn aan de Humanistische Canon toegevoegd en besproken tijdens de uitzendingen van het radio-programma van de VPRO: Desmet Live. 

 

Euripides

Euripides is toegevoegd door schrijfster Nelleke Noordervliet.
Euripides werd door zijn tijdgenoten niet altijd zo gewaardeerd. Maar schrijfster Nelleke Noordervliet vindt hem fantastisch. En omdat Griekse tragedieschrijver nog steeds actueel is, voegt Noordervliet zijn werk toe aan de Humanistische Canon.

Nelleke Noordervliet stond te springen om een bijdrage te leveren aan de Humanistische Canon, zo blijkt uit de uitzending van Desmet Live op 16 mei 2008. Ik wil iets toevoegen aan de Humanistische Canon omdat ik het eigenlijk zo graag wil hebben over de slagschaduw van het Christendom, die onze literatuur en cultuur al eeuwen beïnvloedt en verduistert, aldus de romanschrijfster in haar gesprek met Desmet Live-presentator Theodor Holman. Over de vraag wát ze wil toevoegen, is ze al even beslist: de tragedies van Euripides.

 

Euripides was degene die de goden wel bij het oud vuil wilde zetten, licht Noordervliet haar keuze voor de Griekse tragedieschrijver toe. Euripides uitte zijn kritiek op de goden niet openlijk, maar hij was iemand die een hele nieuwe manier van denken introduceerde en ook een nieuwe opvatting van de mens en zijn noodlot. En juist daardoor is Euripides nog zo actueel. Hij gebruikte de mythen en de legenden, dus historische stof, om actuele kwesties aan de orde te stellen. Euripides tragedies stelden onder meer de verhouding tussen de allochtonen en de autochtonen, de verhouding tussen de vorst en zijn volk, en de verhouding tussen de mens en zijn noodlot aan de orde.

 

Euripides (ca 480 v.Chr.- 406 v.Chr.) behoort samen met Sophokles en Aischylos tot de grote Griekse tragediedichters. De tragedies, die hun bloeitijd kenden in de vijfde eeuw voor Christus, vervulden een sterke maatschappelijke functie: het debat over kwesties in de maatschappij werd in de tragedies op scherp gesteld. Euripides werd door zijn tijdgenoten niet altijd zo gewaardeerd, merkt Noordervliet op. Het ging ze allemaal wat te ver, hij was een beetje te modern. Maar ik vind hem juist fantastisch. Euripides stukken, waaronder Medea, Ion en Orestes, zijn ook geliefd bij hedendaagse theatermakers.

Het werk van Euripides hoort in de Humanistische Canon omdat het ons bevrijdt van de schaduw van het Christendom en omdat het ons opnieuw laat denken over en kijken naar de verleden tijd – maar ook naar onze eigen tijd. De Griekse tragedies werken wat mij betreft nog steeds keihard.

 

Nelleke Noordervliet (1945) schreef, sinds haar debuutroman Tine of de dalen waar het leven woont uit 1987 meer dan tien boeken. Ze is maandelijks te gast bij radioprogramma Desmet Live. Haar meest recente roman, Snijpunt, stelt themas aan de orde zoals geloof, humanisme, waardigheid en zelfrespect.

 

Xenophanes en Sophocles’ Antigone

Xenophanes en Sophocles’ Antigone Sophocles’ Antigone, toegevoegd door Bert Janssens, directeur van de Humanistische Omroep (Human).

 

Maar voor Sophocles, voegt Bert Janssens eerst Xenophanes toe aan de Humanistische Canon. Xenophanes was naar wij weten de eerste agnost. Hij zag dat de goden van de Ethiopiërs wel lijken erg op Ethiopiërs, en de goden van de Thraciërs wel erg op Thraciërs en trok er zijn conclusies uit. Volgens Xenophenes hebben de mensen nooit iets zekers over de goden geweten en zullen ze dat ook nooit weten.

 

In Antigone van Sophocles wordt het individuele geweten boven de wetten van staat geplaatst. Antigone is het drama van een vrouw die tegen de wetten in haar broer begraaft. Zij komt daarmee in een direct conflict met de koning. Dood en ongeluk zijn het gevolg. In het slotkoor wordt benadrukt dat alleen redelijkheid en bezonnenheid tot geluk kan leiden. Het openingskoor is een loflied op de mens dat begint met de zin: ‘Er zijn tal van wonderen maar geen is groter dan de mens.’

 

Aischylos met Oresteia

Wilma Reinders – programmaleider Humanistische Diensten bij het Humanistisch Verbond – voegt Oresteia van Aischylos toe.

Wilma Reinders wil Oresteia van Aischylos in de Humanistische Canon plaatsen. En dan wel de Oresteia zoals die vorig jaar werd uitgevoerd in de regie van Johan Simons, die op 20 mei 2007 de Van Praag-prijs ontving.

 

De Oresteia – een Griekse tragedie van ongeveer 500 voor Christus – heeft wraak als als thema. Orestes doodt zijn moeder omdat deze zijn vader heeft vermoord. Orestes moet kiezen tussen twee kwaden, kiest uiteindelijk en omarmt die keuze ook. Aan het eind van het stuk wordt hij berecht.

 

Reinders ziet in ‘Oresteia’ een appél aan het humanisme om meer erkenning te geven aan gevaarlijke driften zoals woede, wraak- en schuldgevoelens.