+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Paideia

De Grieken
De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen
Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Renaissance

14e - 16e eeuw
De oudheid herboren

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Boekdrukkunst

ca. 1441
De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw
Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

vanaf 11e eeuw
Een gevaar voor kerk en koning

Verlichting

17e en 18e eeuw
Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu
Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw
Persoonsvorming en kosmopolitisme: De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

18e en 19e eeuw humanisme

17e eeuw tot nu
Tussen wetenschap en romantiek

Liberalisme

19e eeuw
Burgers streven naar vrijheid

Het Vrijdenken

19e en 20e eeuw
Van individuele daad naar beweging

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw
Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw
Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen, de interpreterende mens

19e en 20e eeuw
De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e eeuw - heden
Het verdwijnen van religie en haar 'terugkeer' in de globaliserende wereld.

Verzet tegen dictatuur

Het interbellum
Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII
De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Existentialisme

20e eeuw
Wat betekent het voor mij om mens te zijn?

Internationaal humanisme

1952
Wereldhumanisme tussen de religies

Georganiseerd humanisme

20e eeuw
Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

20e eeuw humanisme

20e en 21e eeuw
Seculier en religieus?

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw
Zelfactualisatie, betekenis, creativiteit

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80
Aandacht voor de blinde vlekken van het humanisme

Spiritualiteit

Toen en nu
Ruimte voor meer?

Humanistische Praktijken

Heden
Wat humanisten doen

Belangrijke werken

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing

Levensbeschouwing & politiek

Heden
Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

Jaren 60, 70 en 80 tot heden
Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden
Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Belangrijke werken

Duurzaamheid en humanisme

Heden
Wat is duurzame ontwikkeling?

Belangrijke werken

Islam en humanisme

Heden
Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context
Boekdrukkunst

Las Casas en Sepúlveda

Zijn indianen mensen?
'In ieder geval manifesteerde zich hier een van de mogelijkheden van de drukpers: als wapen in de politieke strijd, als propagandamiddel tegen - of ook vóór - heersende machten.'
(Lemaire in: De Indiaan in ons bewustzijn)
Auteur van dit venster - Drs. Jo Nabuurs

Vreemde landen, interessante volken, een verloren paradijs of El Dorado?  Europeanen ‘ontdekken’ in de 15e en 16e eeuw de ‘Nieuwe Wereld’: Noord en Zuid Amerika. Hoe moeten de daar leven mensen worden behandeld? Deze vraag werd mede dankzij de boekdrukkunst, onderwerp van heftig debat. Twee mannen staan tegenover elkaar: Sepúlveda en Las Casas. Ze tonen twee kanten van het historisch humanisme.  

 

Uit Las Casas, De vernietiging van de Indiën

 

Avontuurlijke verhalen waren (en zijn) in staat om mensen mateloos te boeien. De onstuitbare expansiedrift van de Europeanen, leverde voldoende materiaal. Aan de vraag naar boeken over de Nieuwe Wereld, was nauwelijks te voldoen. Hun verspreiding werd in het begin van de zestiende eeuw versterkt door de boekdrukkunst. Ze verschenen niet alleen in het Spaans maar ook in het Italiaans, Frans, Duits en Nederlands.

 

‘de totaal andere omgeving van mensen, dieren en planten, de avonturen in het oerwoud en het hooggebergte.’ (Van Bath, in: Indianen en Spanjaarden).

 

Grond en christenzielen

 De Nieuwe Wereld was niet alleen een bron van spannende verhalen. Er waren ook vragen naar het waarom en hoe van de Europese aanwezigheid. Veroveraars en missionarissen zagen zich graag beloond met respectievelijk grond en christenzielen. En onmiddellijk volgde de vraag: zijn de Indianen gelijkwaardig aan de Europeanen? Of worden zij platgedrukt door de innige omhelzing van kroon en kerk? Velen lazen of hoorden over de vernedering van de Indios (Indianen, oorspronkelijke bewoners van Amerika, door Colombus Indianen genoemd omdat hij meende in Indië te zijn). Ze raakten hun grond kwijt aan de Spaanse veroveraars en werden gedwongen bekeerd tot het christendom. 

 

Sepúlveda versus Las Casas

 Juan Ginés de Sepúlveda (1489 – 1573), humanistisch geleerde, theoloog en vriend van Erasmus werd gesteund door de universiteit van Valladolid. Bartolomé de las Casas (1474 – 1566), eveneens humanistisch Christen, werd gesteund door de universiteit van Salamanca. Beiden vonden het terecht dat  paus Alexander VI in 1493 de wereld verdeeld had tussen Portugezen en Spanjaarden. Ten Westen van de Azoren behoorde de grond aan Spanje toe, ten Oosten aan Portugal. Sepúlveda en Las Casas verschilden echter van mening over de legitimatie van het kolonialisme en vooral over de behandeling van de Indianen. Daar begint het debat dat dankzij de boekdrukkunst Europese dimensies aannam. 

 

De dominicaan Bartolomé de las Casas, auteur van het veelgelezen Kort relaas van de vernietiging van de Indiën, wilde de zogenoemde encomienda afschaffen. In dit systeem bekeerde een Spanjaard een aantal Indianen tot het katholicisme en kreeg als beloning een stuk grond waar de Indios zonder loon werkten. De Indianen waren volgens Las Casas normale onderdanen van de Spaanse kroon en dienden menswaardig behandeld te worden. De mijnarbeid in Potosí was zijns inziens het meest navrante voorbeeld van de mensonterende toestand van de Indianen. 

‘Werkelijk, ik spreek de waarheid – ik heb het zelf al die tijd met eigen ogen gezien – als ik zeg dat ze voor deze bewoners minder gevoel en respect koesterden dan voor beesten, zelfs minder dan voor de drek en het vuil op straat.(Las Casas, p.47).

 

Sepúlveda echter, wettigde de aanwezigheid van het Spaanse gezag omdat de Indianen daardoor veel beter af waren dan onder de Azteken of Inca’s met hun afschuwelijke mensenoffers. Hij baseerde zich op Aristoteles en op christelijke bronnen. Sommige mensen, aldus Sepúlveda, waren nu eenmaal geschapen voor onderdanigheid. Bovendien was volgens hem de christelijke moraal de enige weg naar humaniteit.Op korte termijn won Las Casas het debat want in 1542 vaardigde de Spaanse kroon de Nieuwe Wetten uit ter bescherming van de autochtone bevolking.

 

De Zwarte Legende

 De exploitatie van de bevolking ging niettemin gewoon door en zo kon de Zwarte Legende ontstaan omtrent de gruwelijkheden die door de Spanjaarden werden bedreven in Amerika. Deze Duistere Geschiedenis ging in korte tijd door heel Europa. In 1578 verscheen de eerste Nederlandse editie van Las Casas’ Spieghel der Spaanse Tirannye

 

Dat paste fantastisch bij de bezwaren van de Nederlandse opstandelingen tegen de Spaanse koning Filips. De dramatische beschrijving van de genocide in het Caribisch gebied sprak zeer tot de verbeelding van de anti-imperialisten in Europa. In Lyon, London, Frankfurt en elders kwam de oplage van De vernietiging van de Indiën tot grote hoogte.

 

In zekere zin was Las Casas een voorganger van Multatuli: het koloniale systeem op zich werd niet afgewezen, wel het grootschalige misbruik ervan. De verspreiding van beide gedrukte aanklachten ging tegen de stroom in maar was desalniettemin invloedrijk.

 

Dubbele kanten van het humanisme

Het debat leert ons dat humanisten als Sepúlveda niet altijd de zijde van de verdrukten hebben gekozen, integendeel. Maar de boekdrukkunst maakte verspreiding van opvattingen, verhalen in allerlei vorm en kennis omtrent de buiten-Europese wereld toegankelijk. En dat was toch het grote ideaal van humanisten als Erasmus en Montaigne